Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/07/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 02/07/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ekoservis Slovensko s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
2. zmluvná strana - IČO 31714030
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 01.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 02.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť