Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/09/2013 - Zmluva o združení finančných prostriedkov

Poradové číslo 02/09/2013
Názov zmluvy Zmluva o združení finančných prostriedkov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko OZ MAS LEV, o.z.
2. zmluvná strana - Adresa Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
2. zmluvná strana - IČO 42084636
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 800,- €
Dátum uzavretia zmluvy 28.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 29.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť