Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/10/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 02/10/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Kameň Spiš, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Jablonov 40
2. zmluvná strana - IČO 36669318
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 23 820,60 €
Dátum uzavretia zmluvy 07.10.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 08.10.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 8. 10. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť