Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/01/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 03/01/2013
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Pôdohospodárska platobná agentúra
1. zmluvná strana - Adresa Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30794323
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 11 610,40 €
Dátum uzavretia zmluvy 25.01.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 26.01.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 1. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť