Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností

Poradové číslo 03/05/2013
Názov zmluvy Zmluva o nájme nehnuteľností
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Rímskokatolícka cirkev Farnosť Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Palešovo nám. 6, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 31966403
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1,- €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy 03.05.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 04.05.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 03.05.2023

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 5. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť