Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/08/2013 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Poradové číslo 03/08/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Pohoda Services s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 45966371
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 09.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť