Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/09/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností

Poradové číslo 03/09/2013
Názov zmluvy Zmluva o nájme nehnuteľností
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Občianske združenie MAS Lev, o.z.
2. zmluvná strana - Adresa Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
2. zmluvná strana - IČO 42084636
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1,- €/rok
Dátum uzavretia zmluvy 23.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 24.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť