Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/10/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 03/10/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Stavmarket Slovstein s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Májová 53, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 31658423
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 23 934,04 €
Dátum uzavretia zmluvy 08.10.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 09.10.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 10. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť