Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/11/2013 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 03/11/2013
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Oblastná organizácia CR Tatry-Spiš-Pieniny
1. zmluvná strana - Adresa Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok
1. zmluvná strana - IČO 42234565
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 700,- €
Dátum uzavretia zmluvy 09.10.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 10.10.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 10. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť