Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/02(2013 - Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Poradové číslo 04/02(2013
Názov zmluvy Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Spišská katolícka charita
2. zmluvná strana - Adresa Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 35514221
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 27.02.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 28.02.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 2. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť