Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/05/2013 - Dohoda

Poradové číslo 04/05/2013
Názov zmluvy Dohoda
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 439/16
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH príspevok na aktivačnú činnosť
Dátum uzavretia zmluvy 16.05.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 17.05.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 30.11.2013

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 5. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť