Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/04/2013 - Zmluva o podmienkach dodávania stravy pre dôchodcov

Poradové číslo 05/04/2013
Názov zmluvy Zmluva o podmienkach dodávania stravy pre dôchodcov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Penzión Podzámok, Štefan Sýkora
1. zmluvná strana - Adresa Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 11.04.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 12.04.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 4. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť