Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/08/2013 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

Poradové číslo 05/08/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Semika s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Bežecká 12, 040 01 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36735477
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 15.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 16.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť