Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/10(2013 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Poradové číslo 05/10(2013
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. zmluvná strana - Adresa Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00156621
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 192 933,12 €
Dátum uzavretia zmluvy 23.10.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 24.10.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 10. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť