Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/11/2013 - Dohoda

Poradové číslo 05/11/2013
Názov zmluvy Dohoda
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.10.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 30.10.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 10. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť