Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/12/2013 - Zmluva o výhradnom sprostredkovaní predaja exkluzivita

Poradové číslo 05/12/2013
Názov zmluvy Zmluva o výhradnom sprostredkovaní predaja exkluzivita
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko E-Company Poprad, s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Rázusova 10, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 44807147
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 15 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 03.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 04.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť