Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/04/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností

Poradové číslo 06/04/2013
Názov zmluvy Zmluva o nájme nehnuteľností
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00179124
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1,- €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy 09.04.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 10.04.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 09.04.2013

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 4. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť