Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/08/2013 - dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

Poradové číslo 06/08/2013
Názov zmluvy dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko imvia - Engineering s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Budovateľská 50, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 45248681
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 09.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť