Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/11/2013 - Zmluva o nájme nebytového priestoru

Poradové číslo 06/11/2013
Názov zmluvy Zmluva o nájme nebytového priestoru
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Základná škola
1. zmluvná strana - Adresa Palešovo nám. 9, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 37873814
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 25,- €
Dátum uzavretia zmluvy 06.11.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 07.11.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 09.11.2013

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 11. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť