Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/12/2013 - Poistná zmluva

Poradové číslo 06/12/2013
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31322051
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 513,68 €
Dátum uzavretia zmluvy 25.11.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 26.11.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 11. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť