Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/04/2013 - Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Poradové číslo 07/04/2013
Názov zmluvy Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Le cheque dejeuner s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 31396674
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 27.01.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 28.01.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 1. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť