Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/07/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 07/07/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Spišprojekt,s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Zimná 103, 052 01 Spišská Nová Ves
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 890,- €
Dátum uzavretia zmluvy 15.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 16.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť