Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/08/2013 - Dodatok č. 4 k zmluve č. 31/2006

Poradové číslo 07/08/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 4 k zmluve č. 31/2006
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR
1. zmluvná strana - Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH výpožička
Dátum uzavretia zmluvy 20.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 21.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť