Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/11/2013 - Zmluva o nájme

Poradové číslo 07/11/2013
Názov zmluvy Zmluva o nájme
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SPP - distribúcia, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 39910739
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 12.11.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 13.11,2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 11. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť