Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/12/2013 - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

Poradové číslo 07/12/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť