Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/07/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 08/07/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko DÚHA, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Čapajevova 29, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 31690360
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 2 935 407,60 €
Dátum uzavretia zmluvy 18.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 19.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť