Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/08/2013 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 08/08/2013
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo kultúry SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00165182
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 500,- €
Dátum uzavretia zmluvy 18.06.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 19.06.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 6. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť