Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/12/2013 - Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Poradové číslo 08/12/2013
Názov zmluvy Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 17.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 18.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť