Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/09/2013 - Zmluva o grantovom účte

Poradové číslo 09/09/2013
Názov zmluvy Zmluva o grantovom účte
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prima banka Slovensko, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Hodžova 11, 010 11 Žilina
2. zmluvná strana - IČO 31575951
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 18.09.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 19.09.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 9. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť