Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/12/2013 - Zmluva o pripojení

Poradové číslo 09/12/2013
Názov zmluvy Zmluva o pripojení
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
1. zmluvná strana - IČO 36599361
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 17.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 18.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť