Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/06/2013 - Dohoda

Poradové číslo 10/06/2013
Názov zmluvy Dohoda
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 439/16
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 27.06.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 28.06.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 6. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť