Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/08/2013 - Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 2

Poradové číslo 10/08/2013
Názov zmluvy Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 2
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Aqua Spiš plus s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa 053 23 Rudňany 433
2. zmluvná strana - IČO 46321942
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 01.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 02.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť