Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/12/2013 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní platených parkovacích miest

Poradové číslo 10/12/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní platených parkovacích miest
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Služby mesta s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 36601934
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 40% z tržby predmetu nájmu
Dátum uzavretia zmluvy 20.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 21.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť