Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/08/2013 - Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia

Poradové číslo 11/08/2013
Názov zmluvy Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovak Telekom, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35763469
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 07.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 08.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 07.08.2016

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 8. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť