Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/08/2013 - Dohoda o ukončení zmluvy

Poradové číslo 11/08/2013
Názov zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Aquaspiš, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 36174360
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 27.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť