Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/12/2013 - Zmluva o výpožičke

Poradové číslo 11/12/2013
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ing. Radoslav Palušák
1. zmluvná strana - Adresa
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 13.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 14.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 15.12.2014

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť