Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/08/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 12/08/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Emmel a spol.
1. zmluvná strana - Adresa Čapajevova 23, 080 03 Prešov
1. zmluvná strana - IČO 10735038
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 6 900,- €
Dátum uzavretia zmluvy 01.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 02.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť