Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/07/2013 - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Poradové číslo 15/07/2013
Názov zmluvy Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Vzorodev, v.d. Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 168505
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 168,- €
Dátum uzavretia zmluvy 29.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 30.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť