Obsah

Späť

Registratúrna značka:

9/11/2013 - Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve

Poradové číslo 9/11/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Služby mesta, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 1
2. zmluvná strana - IČO 36601934
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 15.11.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 16.11:2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 11. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť