Obsah


Zmluvy - 2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
09/12/2014 - Nájomná zmluva 23.12.2014
10/12/2014 - Dohoda o mimosúdnom vysporiadaní náhrady mzdy 23.12.2014
08/12/2014 - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme 20.12.2014
11/12/2014 - Kúpna zmluva 18.12.2014
06/12/2014 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 105 17.12.2014
07/12/2014 - Dohoda 16.12.2014
05/12(2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR 11.12.2014
01/12/2014 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 28.11.2014
03/12/2014 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28.11.2014
04/12/2014 - Dohoda 27.11.2014
08/11/2014 - Poistná zmluva 21.11.2014
05/11/2014 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 19.11.2014
2/12/2014 - Zmluva o nájme nehnuteľností 15.11.2014
04/11/2014 - Zmluva o poskytnutí služby 15.11.2014
06/11/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP 14.11.2014
03/11/2014 - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 13.11.2014
07/11/2014 - Mandátna zmluva 13.11.2014
01/11/2014 - Zmluva o dielo 11.11.2014
04/10/2014 - Zmluva o NFP 24.10.2014
02/10/2014 - Kúpna zmluva 09.10.2014
01/10/2014 - Dohoda o urovnaní 24.09.2014
03/10/2014 - Zmluva o dielo 24.09.2014
04/09/2014 - Zmluva o dielo 18.09.2014
2/9/2014 - Kúpna Zmluva IBV 2/2014 12.09.2014
03/09/2014 - Zmluva o dielo 11.09.2014
05/09/2014 - Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 06.09.2014
02/09/2014 - Dohoda na vykonávanie AČ 26.08.2014
09/08/2014 - Zmluva o dielo 22.08.2014
01/09/2014 - Zmluva o dielo 20.08.2014
07/08/2014 - Zmluva o dielo 19.08.2014
06/08/2014 - Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve - komunálny odpad 07.08.2014
04/08/2014 - Kúpna zmluva 06.08.2014
05/08/2014 - Kúpna zmluva 05.08.2014
02/08/2014 - Kúpna zmluva 01.08.2014
03/08/2014 - Kúpna zmluva 01.08.2014
08/08/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie 31.07.2014
04/07/2014 - Zmluva o termínovanom úvere 25.07.2014
01/08/2014 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 19.07.2014
05/07/2014 - dodatok č. 1 k dohode č. 60-§52-2014 17.07.2014
02/07/2014 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.06.2014 16.07.2014
03/07/2014 - Zmluva o dielo 05.07.2014
14/06/2014 - Dodatok č. 12 k poistnej zmluve č. 11-49213 01.07.2014
12/06/2014 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 25.06.2014
11/06/2014 - Zmluva o dielo 24.06.2014
01/07/2014 - Zmluva o dielo 24.06.2014
13/06/2014 - Kúpna zmluva IBV 1/2014 24.06.2014
10/06/2014 - Zmluva o postúpení práv investora na stavbe 20.06.2014
09/06/2014 - Zmluva o dielo 13.06.2014
01/07/2014 - Zmluva o dielo 13.06.2014
06/06/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 05.06.2014
07/06/2014 - Dohoda 05.06.2014
08/06/2014 - Kúpna zmluva 05.06.2014
05/06/2014 - Dohoda 31.05.2014
02/06/2014 - Dohoda 29.05.2014
04/06/2014 - Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 29.05.2014
11/05/2014 - Zmluva o dielo 28.05.2014
01/06/2014 - Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve 24.05.2014
10/05/2014 - Dodatok č. 1 k dohode č. 10-§ 22.05.2014
05/05/2014 - Zmluva o nájme nehnuteľností - parkovisko pod Spišským hradom 17.05.2014
04/05/2014 - Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 16.05.2014
03/06/2014 - Dodatok 16.05.2014
08/05/2014 - Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov 06.05.2014
09/05/2014 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 06.05.2014
03/05/2014 - Zmluva o dielo 03.05.2014
07/05/2014 - Zmluva o pripojení 01.05.2014
14/04/2014 - Dohoda 29.04.2014
13/04/2014 - Zmluva o dielo 26.04.2014
02/05/2014 - Nájomná zmluva 25.04.2014
12/04/2014 - Zmluva o združení finančných prostriedkov 24.04.2014
10/04/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb 23.04.2014
11/04/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb 23.04.2014
04/04/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie 16.04.2014
05/04/2014 - Zmluva o dielo 16.04.2014
06/04/2014 - Zmluva o dielo 16.04.2014
09/04/2014 - Poistná zmluva 15.04.2014
07/04/2014 - Kúpna zmluva 11.04.2014
10/06/2014 - Memorandum o porozumení 04.04.2014
01/04/2014 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 02.04.2014
08/04/2014 - Zmluva o nájme - Dodatok č. 1 01.04.2014
06/05/2014 - dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 01.04.2014
06/03/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP 25.03.2014
13/04/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb 25.03.2014
07/03/2014 - Zámenná zmluva 22.03.2014
03/04/2014 - Zmluva o dielo 14.03.2014
02/03/2014 - Zmluva o dielo 11.03.2014
03/03/2014 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/2014 01.03.2014
05/03/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 01.03.2014
01/03/201 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 28.02.2014
05/02/2014 - dohoda o poskytnutí príspevku 26.02.2014
04/03/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP 26.02.2014
03/02/2014 - Licenčná zmluva 12.02.2014
01/02/2014 - Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov 05.02.2014
04/02/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce 01.02.2014
02/04/2014 - Zmluva o poskytnutí služieb 25.01.2014
01/01/2014 - Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 24.01.2014
02/02/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 03.01.2014
02/09/2014 - dohoda o správe trhových miest 03.01.2014
01/05/2014 - Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov 19.12.2013