Obsah


Zmluvy - 2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
09/12/2014 - Nájomná zmluva23.12.2014
10/12/2014 - Dohoda o mimosúdnom vysporiadaní náhrady mzdy23.12.2014
08/12/2014 - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme20.12.2014
11/12/2014 - Kúpna zmluva18.12.2014
06/12/2014 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 10517.12.2014
07/12/2014 - Dohoda16.12.2014
05/12(2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR11.12.2014
01/12/2014 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku28.11.2014
03/12/2014 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb28.11.2014
04/12/2014 - Dohoda27.11.2014
08/11/2014 - Poistná zmluva21.11.2014
05/11/2014 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti19.11.2014
2/12/2014 - Zmluva o nájme nehnuteľností15.11.2014
04/11/2014 - Zmluva o poskytnutí služby15.11.2014
06/11/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP14.11.2014
03/11/2014 - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve13.11.2014
07/11/2014 - Mandátna zmluva13.11.2014
01/11/2014 - Zmluva o dielo11.11.2014
04/10/2014 - Zmluva o NFP24.10.2014
02/10/2014 - Kúpna zmluva09.10.2014
01/10/2014 - Dohoda o urovnaní24.09.2014
03/10/2014 - Zmluva o dielo24.09.2014
04/09/2014 - Zmluva o dielo18.09.2014
2/9/2014 - Kúpna Zmluva IBV 2/201412.09.2014
03/09/2014 - Zmluva o dielo11.09.2014
05/09/2014 - Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov06.09.2014
02/09/2014 - Dohoda na vykonávanie AČ26.08.2014
09/08/2014 - Zmluva o dielo22.08.2014
01/09/2014 - Zmluva o dielo20.08.2014
07/08/2014 - Zmluva o dielo19.08.2014
06/08/2014 - Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve - komunálny odpad07.08.2014
04/08/2014 - Kúpna zmluva06.08.2014
05/08/2014 - Kúpna zmluva05.08.2014
02/08/2014 - Kúpna zmluva01.08.2014
03/08/2014 - Kúpna zmluva01.08.2014
08/08/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie31.07.2014
04/07/2014 - Zmluva o termínovanom úvere25.07.2014
01/08/2014 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd19.07.2014
05/07/2014 - dodatok č. 1 k dohode č. 60-§52-201417.07.2014
02/07/2014 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.06.201416.07.2014
03/07/2014 - Zmluva o dielo05.07.2014
14/06/2014 - Dodatok č. 12 k poistnej zmluve č. 11-4921301.07.2014
12/06/2014 - Zmluva o nájme nebytových priestorov25.06.2014
11/06/2014 - Zmluva o dielo24.06.2014
01/07/2014 - Zmluva o dielo24.06.2014
13/06/2014 - Kúpna zmluva IBV 1/201424.06.2014
10/06/2014 - Zmluva o postúpení práv investora na stavbe20.06.2014
09/06/2014 - Zmluva o dielo13.06.2014
01/07/2014 - Zmluva o dielo13.06.2014
06/06/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu05.06.2014
07/06/2014 - Dohoda05.06.2014
08/06/2014 - Kúpna zmluva05.06.2014
05/06/2014 - Dohoda31.05.2014
02/06/2014 - Dohoda29.05.2014
04/06/2014 - Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu29.05.2014
11/05/2014 - Zmluva o dielo28.05.2014
01/06/2014 - Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve24.05.2014
10/05/2014 - Dodatok č. 1 k dohode č. 10-§22.05.2014
05/05/2014 - Zmluva o nájme nehnuteľností - parkovisko pod Spišským hradom17.05.2014
04/05/2014 - Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP16.05.2014
03/06/2014 - Dodatok16.05.2014
08/05/2014 - Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov06.05.2014
09/05/2014 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy06.05.2014
03/05/2014 - Zmluva o dielo03.05.2014
07/05/2014 - Zmluva o pripojení01.05.2014
14/04/2014 - Dohoda29.04.2014
13/04/2014 - Zmluva o dielo26.04.2014
02/05/2014 - Nájomná zmluva25.04.2014
12/04/2014 - Zmluva o združení finančných prostriedkov24.04.2014
10/04/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb23.04.2014
11/04/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb23.04.2014
04/04/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie16.04.2014
05/04/2014 - Zmluva o dielo16.04.2014
06/04/2014 - Zmluva o dielo16.04.2014
09/04/2014 - Poistná zmluva15.04.2014
07/04/2014 - Kúpna zmluva11.04.2014
10/06/2014 - Memorandum o porozumení04.04.2014
01/04/2014 - Zmluva o nájme nebytových priestorov02.04.2014
08/04/2014 - Zmluva o nájme - Dodatok č. 101.04.2014
06/05/2014 - dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov01.04.2014
06/03/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP25.03.2014
13/04/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb25.03.2014
07/03/2014 - Zámenná zmluva22.03.2014
03/04/2014 - Zmluva o dielo14.03.2014
02/03/2014 - Zmluva o dielo11.03.2014
03/03/2014 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/201401.03.2014
05/03/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec01.03.2014
01/03/201 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti28.02.2014
05/02/2014 - dohoda o poskytnutí príspevku26.02.2014
04/03/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP26.02.2014
03/02/2014 - Licenčná zmluva12.02.2014
01/02/2014 - Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov05.02.2014
04/02/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce01.02.2014
02/04/2014 - Zmluva o poskytnutí služieb25.01.2014
01/01/2014 - Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode24.01.2014
02/02/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb03.01.2014
02/09/2014 - dohoda o správe trhových miest03.01.2014
01/05/2014 - Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov19.12.2013