Obsah


Zmluvy - 2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
16/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2017
62/12/2015 - Zmuva o nájme nebytových priestorov 31.12.2016
57/12/2015 - Poistná zmluva 01.01.2016
59/12/2015 - Priloha č.3 k Zmluve o združenej dodavke elektriny 01.01.2016
63/12/2015 - Mandátna zmluva 01.01.2016
64/12/2015 - Zmluva o nájme 01.01.2016
46/12/2015 - Mandátna zmluva 31.12.2015
47/12/2015 - Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby 31.12.2015
48/12/2015 - Mandátna zmluva 31.12.2015
58/12/2015 - Zmluva 31.12.2015
61/12/2016 - Zmluva o poskytovaní služieb 31.12.2015
44/12/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 30.12.2015
45/12/2015 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva 30.12.2015
55/12/2015 - Kúpna zmluva IBV 6/2015 30.12.2015
42/12/2015 - Zmluva o dielo 29.12.2015
43/12/2015 - Zmluva o poskytnutí NFP 29.12.2015
56/12/2015 - Poistná zmluva 29.12.2015
41/12/2015 - Dohoda 24.12.2015
49/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 23.12.2015
37/12/2015 - Dodatok č. 3 k zmluve o účelovom úvere 22.12.2015
40/12/2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere 22.12.2015
53/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve 22.12.2015
54/12/2015 - Nájomná zmluva 22.12.2015
51/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve 19.12.2015
35/12/2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 18.12.2015
36/12/2015 - Zmluva o termínovanom úvere 18.12.2015
38/12/2015 - Nájomná zmluva 18.12.2015
39/12/2015 - Zmluva o bežnom účte 18.12.2015
50/12/2015 - Nájomná zmluva 18.12.2015
52/12/2015 - Nájomná zmluva 18.12.2015
33/12/2015 - Nájomná zmluva 17.12.2015
34/12/2015 - Nájomná zmluva 17.12.2015
29/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve 15.12.2015
10/12/2015 - Zmluva o dielo 12.12.2015
15/12/2015 - Dohoda 11.12.2015
20/12/2015 - Nájomná zmluva 11.12.2015
21/12/2015 - Nájomná zmluva 11.12.2015
27/12/2015 - Nájomná zmluva 11.12.2015
22/12/2015 - Nájomná zmluva 10.12.2015
23/12/2015 - Nájomná zmluva 10.12.2015
24/12/2015 - Nájomná zmluva 09.12.2015
25/12/2015 - Nájomná zmluva 09.12.2015
26/12/2015 - Nájomná zmluva 09.12.2015
13/12/2015 - Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 08.12.2015
14/12/2015 - Zmluva o likvidácii kalu z ČOV 08.12.2015
09/12/2015 - Kupná zmluva 07.12.2015
31/12/2015 - Nájomná zmluva 05.12.2015
05/12/2015 - Zmluva o účelovom úvere 04.12.2015
06B/12/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere 04.12.2015
08/12/2015 - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 04.12.2015
06A/12/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere 04.12.2015
19/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve 04.12.2015
32/12/2015 - Nájomná zmluva 04.12.2015
12/12/2015 - Zmluva o výpožičke 03.12.2015
16/12/2015 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 01.12.2015
02/12/2015 - Nájomná zmluva 28.11.2015
03/12/2015 - Nájomná zmluva 28.11.2015
28/12/2015 - Kúpna zmluva 28.11.2015
01/12/2015 - Dohoda 27.11.2015
07/12/2015 - Zmluva o pripojení 27.11.2015
26/11/2015 - Kúpna zmluva 26.11.2015
04/12/2015 - Nájomná zmluva 26.11.2015
27/11/2015 - Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 25.11.2015
25/11/2015 - Kúpna zmluva 24.11.2015
20/11/2015 - Dodatok č. 1 k zmluve o NFP 17.11.2015
11/12/2015 - Nájomná zmluva 17.11.2015
22/11/2015 - Zmluva o prenájme nehnuteľnosti 14.11.2015
23/11/2015 - Zmluva o dielo 14.11.2015
60/12/2015 - Darovacia zmluva 14.11.2015
17/11/2015 - Zmluva o dodávke plynu 12.11.2015
18/11/2015 - dodatok k Zmluve o dodávke plynu 12.11.2015
21/11/2015 - Nájomná zmluva 12.11.2015
16/11/2015 - Nájomná zmluva 10.11.2015
19/11/2015 - Kúpna zmluva 07.11.2015
30/12/2015 - Nájomná zmluva 04.11.2015
08/11/2015 - Nájomná zmluva 03.11.2015
09/11/2015 - Nájomná zmluva 01.11.2015
10/11/2015 - Nájomná zmluva 01.11.2015
13/11/2015 - Nájomná zmluva 31.10.2015
14/11/2015 - Nájomná zmluva 31.10.2015
24/11/2015 - Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 31.10.2015
28/10/2015 - KZ-SJ44-vnútorné vybavenie 31.10.2015
29/10/2015 - Zmluva o dielo 31.10.2015
07/11/20105 - Nájomná zmluva 31.10.2015
11/11/2015 - Nájomná zmluva 31.10.2015
12/11/2015 - Nájomná zmluva 31.10.2015
01/11/2015 - Nájomná zmluva 30.10.2015
02/11/2015 - Nájomná zmluva 30.10.2015
04/11/2015 - Nájomná zmluva 30.10.2015
05/11/2015 - Nájomná zmluva 30.10.2015
06/11/2015 - Nájomná zmluva 30.10.2015
03/11/2015 - Nájomná zmluva 29.10.2015
27/10/2015 - Dohoda 28.10.2015
23/10/2015 - Dohoda č. 47-2015-§ 54-ŠnZ 27.10.2015
25/10/2015 - Nájomná zmluva 27.10.2015
26/10/2015 - Nájomná zmluva 27.10.2015
20/10/2015 - Nájomná zmluva 25.10.2015
21/10/2015 - Nájomná zmluva 25.10.2015
22/10/2015 - Nájomná zmluva 24.10.2015
15/10/2015 - Nájomná zmluva 23.10.2015
16/10/2015 - Nájomná zmluva 23.10.2015
19/10/2015 - Nájomná zmluva 23.10.2015
14/10/2015 - Kúpna zmluva 22.10.2015
15/11/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-2010 20.10.2015
08/10/2015 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 20.10.2015
13/10/2015 - Nájomná zmluva 20.10.2015
18/10/2015 - Nájomná zmluva 20.10.2015
10/10/2015 - Dohoda 16.10.2015
11/10/2015 - Zmluva o pripojení 15.10.2015
06/10/2015 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 15-36-052-46 09.10.2015
01/10/2015 - Kúpna zmluva 02.10.2015
02/10/2015 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 02.10.2015
07/10/2015 - Nájomná zmluva 02.10.2015
05/10/2015 - Zmluva o združení 01.10.2015
17/10/2015 - Nájomná zmluva 01.10.2015
04/10/2015 - Kúpna zmluva 30.09.2015
26/09/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 26.09.2015
27/09/2015 - Nájomná zmluva 26.09.2015
28/09/2015 - Nájomná zmluva 26.09.2015
12/10/2015 - Zmluva o spolupráci 26.09.2015
30/09/2015 - Kúpna zmluva 25.09.2015
31/09/2015 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.09.2015
25/09/2015 - Nájomná zmluva 24.09.2015
32/09/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24.09.2015
24/09/2015 - Kúpna zmluva 23.09.2015
23/09/2015 - Nájomná zmluva 22.09.2015
19/09/2015 - Zmluva o združení 18.09.2015
20/09/2015 - Nájomná zmluva 18.09.2015
21/09/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 18.09.2015
22/09/2015 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18.09.2015
09/10/2015 - Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb 17.09.2015
17/09/2015 - Kúpna zmluva 15.09.2015
03/10/2015 - Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu 15.09.2015
16/09/2015 - Nájomná zmluva 08.09.2015
11/09/2015 - Zmluva o dielo 04.09.2015
24/10/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 04.09.2015
08/09/2015 - Nájomná zmluva 03.09.2015
09/09/2015 - Nájomná zmluva 03.09.2015
13/09/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 03.09.2015
14/09/2015 - Zmluva o pripojení 03.09.2015
15/09/2015 - Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb 03.09.2015
18/12/2015 - Zmluva o užívaní poľovného revíru 02.09.2015
17/12/2015 - Zmluva o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru 01.09.2015
12/09/2015 - Zmluva o dodávke veody z verejného vodovodu 01.09.2015
24/08/2015 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 29.08.2015
18/08/2015 - Dodatok č.1 26.08.2015
02/09/2015 - Nájomná zmluva 26.08.2015
18/09/2015 - Zmluva o dielo 26.08.2015
29/09/2015 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 26.08.2015
25/08/2015 - Poistná zmluva 22.08.2015
26/08/2015 - Zmluva o pripojení 22.08.2015
04/09/2015 - Nájomná zmluva 22.08.2015
01/09/2015 - Zmluva o dodávke a odbere tepla 21.08.2015
17/08/2015 - Zmluva o dielo 20.08.2015
20/08/2015 - Nájomná zmluva 20.08.2015
21/08/2015 - Nájomná zmluva 20.08.2015
23/08/2015 - Nájomná zmluva 20.08.2015
03/09/2015 - Nájomná zmluva 20.08.2015
05/09/2015 - Nájomná zmluva 20.08.2015
14/08/2015 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 12.08.2015
15/08/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 11.08.2015
22/08/2015 - Nájomná zmluva 11.08.2015
19/08/2015 - Zmluva o podnájme nebytových priestorov 09.08.2015
11/08/2015 - Zmluva o dielo - stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel 08.08.2015
12/08/2015 - Prílohe k Zmluve o dielo - stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel 08.08.2015
16/08/2015 - Nájomná zmluva 08.08.2015
13/08/2015 - Zmluva o poskytnutí služby 07.08.2015
08/08/2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR 06.08.2015
07/08/2015 - Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov 05.08.2015
05/08/2015 - Nájomná zmluva 04.08.2015
06/08/2015 - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 04.08.2015
03/08/2015 - Nájomná zmluva 31.07.2015
01/08/2015 - Nájomná zmluva 30.07.2015
38/07/2015 - Zmluva o dielo 29.07.2015
10/09/2015 - Nájomná zmluva 29.07.2015
39/07/2015 - Nájomná zmluva 24.07.2015
02/08/2015 - Nájomná zmluva 23.07.2015
27/07/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2013 22.07.2015
33/07/2015 - Nájomná zmluva 22.07.2015
32/07/2015 - Nájomná zmluva 21.07.2015
04/08/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 21.07.2015
29/07/2015 - Nájomná zmluva 18.07.2015
28/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 17.07.2015
31/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 16.07.2015
16/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 15.07.2015
24/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 15.07.2015
25/07/2015 - Dohoda o skončení zmluvy 15.07.2015
30/07/2015 - Zmluva o spolupráci 14.07.2015
10/07/2015 - Späťvzatie dodatku č. 1 k Zmluve na dodávku stavebných prác 11.07.2015
11/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 11.07.2015
15/07/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere 11.07.2015
18/07/2015 - Nájomná zmluva 09.07.2015
20/07/2015 - Nájomná zmluva 09.07.2015
19/07/2015 - Nájomná zmluva 08.07.2015
23/07/2015 - Nájomná zmluva 07.07.2015
34/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 07.07.2015
35/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 07.07.2015
36/07/2015 - Zmluva o dodávke a odbere tepla 06.07.2015
17/07/2015 - Nájomná zmluva 04.07.2015
08/07/2015 - Zmluva o dielo 03.07.2015
03/07/2015 - Nájomná zmluva 02.07.2015
04/07/2015 - Nájomná zmluva 02.07.2015
05/07/2015 - Nájomná zmluva 02.07.2015
09/07/2015 - Dohoda 01.07.2015
06/09/2015 - Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 01.07.2015
07/09/2015 - Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme nehnuteľností 01.07.2015
12/07/2015 - Dodatok č. 2-DZ221401206800102 30.06.2015
21/07/2015 - Protokol 30.06.2015
09/08/2015 - Mandátna zmluva 30.06.2015
01/07/2015 - Zmluva o družobných vzťahoch 27.06.2015
06/07/2015 - Nájomná zmluva 26.06.2015
34/06/2015 - Nájomná zmluva 25.06.2015
35/06/2015 - Nájomná zmluva 25.06.2015
36/06/2015 - Nájomná zmluva 25.06.2015
37/06/2015 - Nájomná zmluva 24.06.2015
38/06/2015 - Nájomná zmluva 24.06.2015
39/06/2015 - Nájomná zmluva 18.06.2015
40/06/2015 - Nájomná zmluva 18.06.2015
18/06/2015 - Kúpna zmluva 17.06.2015
31/2015 - Nájomná zmluva 17.06.2015
32/06/2015 - Nájomná zmluva 17.06.2015
33/06/2015 - Nájomná zmluva 17.06.2015
15/06/2015 - Nájomná zmluva 16.06.2015
14/06/2015 - Nájomná zmluva 13.06.2015
26/2015 - Nájomná zmluva 11.06.2015
22/06/2015 - Nájomná zmluva 10.06.2015
23/06/2015 - Nájomná zmluva 10.06.2015
65/12/2015 - havarijne poistenie 09.06.2015
19/06/2015 - Nájomná zmluva 09.06.2015
21/06/2015 - Nájomná zmluva 09.06.2015
26/07/2015 - Kúpna zmluva 09.06.2015
20/06/2015 - Nájomná zmluva 05.06.2015
66/12/2015 - havarijne poistenie 04.06.2015
67/12/2017 - havarijne poistenie 04.06.2015
17/06/2015 - Nájomná zmluva 04.06.2015
04/06/2015 - Nájomná zmluva 02.06.2015
12/05/2015 - Zmluva o výpožičke 30.05.2015
13/05/2015 - Dohoda č. 60-2015 § 54-VZ 29.05.2015
13/06/2015 - Poistná zmluva 28.05.2015
11/05/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1003-2014 zo dňa 10.3.2014 27.05.2015
14/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
15/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
17/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
18/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
19/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
20/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
21/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
22/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
23/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
24/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
25/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 27.05.2015
26/05/2015 - Dohoda 27.05.2015
24/06/2015 - Nájomná zmluva 26.05.2015
02/07/2015 - Nájomná zmluva 26.05.2015
01/06/2015 - Dodatok č. 2 k dohode č. 18-LE-2015 § 12 23.05.2015
10/05/2015 - dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 21.05.2015
03/06/2015 - Záložná zmluva 20.05.2015
05/06/2015 - Zmluva o výpožičke 19.05.2015
12/04/2015 - Nájomná zmluva č. 01/10/04/2015 15.05.2015
06/05/2015 - Zmluva o nájme polynárenského zariadenia 14.05.2015
07/05/2015 - Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia 14.05.2015
01/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100048220 12.05.2015
02/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100057031 12.05.2015
03/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100048210 12.05.2015
04/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101573105 12.05.2015
28/06/2015 - Nájomná zmluva 12.05.2015
08/05/2015 - Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení 07.05.2015
10/08/2015 - Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby 07.05.2015
09/05/2015 - Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena 05.05.2015
12/06/2015 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 05.05.2015
30/06/2015 - Nájomná zmluva 02.05.2015
05/05/2015 - Zmluva o právnej pomoci 30.04.2015
11/06/2015 - Nájomná zmluva 30.04.2015
05/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
05/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
06/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
07/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
09/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
10/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
16/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
25/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
27/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
29/06/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
22/07/2015 - Nájomná zmluva 28.04.2015
02/06/2015 - Zmluva o dielo 25.04.2015
15/04/2015 - Dodatok č. 1 k dohode č. 43-2015,§ 54-VZ 24.04.2015
37/07/2015 - Dohoda o zrušení mandátnej zmluvy 21.04.2015
14/04/2015 - Zmluva o spolupráci 16.04.2015
13/07/2015 - Poistná zmluva 09.04.2015
04/04/2015 - Zmluva o dielo 08.04.2015
07/04/2015 - Zmluva o dielo 08.04.2015
08/04/2015 - Zmluva o dielo 08.04.2015
02/04/2015 - Zmluva o združení finančných prostriedkov 02.04.2015
10/04/2015 - Zmluva o zverení majetku 02.04.2015
11/04/2015 - dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 02.04.2015
01/04/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 01.04.2015
06/04/2015 - dohoda o skončení Zmluvy o nájme 01.04.2015
15/03/2015 - Zmluva o nájme 31.03.2015
09/04/2015 - Zmluva o dodaní prác 31.03.2015
13/04/2015 - Zmluva o dielo PR PR-04-2015 31.03.2015
13/03/2015 - Kúpna zmluva 27.03.2015
03/04/2015 - Zmluva o dielo 27.03.2015
05/04/2015 - dohoda č.43-2015-§54-VZ 27.03.2015
12/03/2015 - Zmluva o partnerstve a spolupráci 25.03.2015
13/04/2015 - Rámcová zmluva 19.03.2015
14/04/2015 - Rámcová zmluva 19.03.2015
10/03/2015 - Nájomná zmluva 18.03.2015
11/2015 - Dohoda č. 15-36-50J-8 17.03.2015
15/03/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 16.03.2015
09/03/2015 - Kúpna zmluva 07.03.2015
06/03/2015 - Zmuva o dodávaní tovaru 05.03.2015
07/03/2015 - Zmluva o dielo 1-04032015 05.03.2015
08/03/2015 - Zmluva o dielo 2-03022015 05.03.2015
03/03/2015 - Zmluva o dielo č. 1-22-12-2014 04.03.2015
04/03/2015 - Zmluva o dielo č. 2-22-12-2014 04.03.2015
05/03/2015 - Kúpna zmluva IBV 1-2015 28.02.2015
02/03/2015 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnností 27.02.2015
11/02/2015 - Kúpna zmluva 26.02.2015
09/02/2015 - Dohoda č. 15-36-052-46 19.02.2015
06/02/2015 - zmluva o účelovom úvere 18.02.2015
07/02/2015 - Zmluva o účelovom úvere 18.02.2015
08/02/2015 - Zmluva o ČSOB podnikateľskom konte 17.02.2015
07/07/2015 - Poistná zmluva 10.02.2015
02/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru a servisných prác č. 2 06.02.2015
05/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru 06.02.2015
01/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru a servisných prác č. 3 05.02.2015
10/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru a služieb 04.02.2015
04/02/2015 - SPP-Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu 03.02.2015
01/03/2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme kotolní 31.01.2015
03/02/2015 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 29.01.2015
06/01/2015 - Dodatok č. 1 k dohode č. 7/LE 21.01.2015
03/01/2015 - Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní 20.01.2015
05/01/2015 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 20.01.2015
01/01/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov 13.01.2015
02/01/2015 - Zmluva o zriadení vecného bremena 23.12.2014
04/01/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci 12.12.2014
14/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb 15.07.2014