Obsah


Zmluvy - 2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
16/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2017
62/12/2015 - Zmuva o nájme nebytových priestorov31.12.2016
57/12/2015 - Poistná zmluva01.01.2016
59/12/2015 - Priloha č.3 k Zmluve o združenej dodavke elektriny01.01.2016
63/12/2015 - Mandátna zmluva01.01.2016
64/12/2015 - Zmluva o nájme01.01.2016
46/12/2015 - Mandátna zmluva31.12.2015
47/12/2015 - Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby31.12.2015
48/12/2015 - Mandátna zmluva31.12.2015
58/12/2015 - Zmluva31.12.2015
61/12/2016 - Zmluva o poskytovaní služieb31.12.2015
44/12/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP30.12.2015
45/12/2015 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva30.12.2015
55/12/2015 - Kúpna zmluva IBV 6/201530.12.2015
42/12/2015 - Zmluva o dielo29.12.2015
43/12/2015 - Zmluva o poskytnutí NFP29.12.2015
56/12/2015 - Poistná zmluva29.12.2015
41/12/2015 - Dohoda24.12.2015
49/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb23.12.2015
37/12/2015 - Dodatok č. 3 k zmluve o účelovom úvere22.12.2015
40/12/2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere22.12.2015
53/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve22.12.2015
54/12/2015 - Nájomná zmluva22.12.2015
51/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve19.12.2015
35/12/2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke18.12.2015
36/12/2015 - Zmluva o termínovanom úvere18.12.2015
38/12/2015 - Nájomná zmluva18.12.2015
39/12/2015 - Zmluva o bežnom účte18.12.2015
50/12/2015 - Nájomná zmluva18.12.2015
52/12/2015 - Nájomná zmluva18.12.2015
33/12/2015 - Nájomná zmluva17.12.2015
34/12/2015 - Nájomná zmluva17.12.2015
29/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve15.12.2015
10/12/2015 - Zmluva o dielo12.12.2015
15/12/2015 - Dohoda11.12.2015
20/12/2015 - Nájomná zmluva11.12.2015
21/12/2015 - Nájomná zmluva11.12.2015
27/12/2015 - Nájomná zmluva11.12.2015
22/12/2015 - Nájomná zmluva10.12.2015
23/12/2015 - Nájomná zmluva10.12.2015
24/12/2015 - Nájomná zmluva09.12.2015
25/12/2015 - Nájomná zmluva09.12.2015
26/12/2015 - Nájomná zmluva09.12.2015
13/12/2015 - Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku08.12.2015
14/12/2015 - Zmluva o likvidácii kalu z ČOV08.12.2015
09/12/2015 - Kupná zmluva07.12.2015
31/12/2015 - Nájomná zmluva05.12.2015
05/12/2015 - Zmluva o účelovom úvere04.12.2015
06B/12/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere04.12.2015
08/12/2015 - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť04.12.2015
06A/12/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere04.12.2015
19/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve04.12.2015
32/12/2015 - Nájomná zmluva04.12.2015
12/12/2015 - Zmluva o výpožičke03.12.2015
16/12/2015 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb01.12.2015
02/12/2015 - Nájomná zmluva28.11.2015
03/12/2015 - Nájomná zmluva28.11.2015
28/12/2015 - Kúpna zmluva28.11.2015
01/12/2015 - Dohoda27.11.2015
07/12/2015 - Zmluva o pripojení27.11.2015
26/11/2015 - Kúpna zmluva26.11.2015
04/12/2015 - Nájomná zmluva26.11.2015
27/11/2015 - Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu25.11.2015
25/11/2015 - Kúpna zmluva24.11.2015
20/11/2015 - Dodatok č. 1 k zmluve o NFP17.11.2015
11/12/2015 - Nájomná zmluva17.11.2015
22/11/2015 - Zmluva o prenájme nehnuteľnosti14.11.2015
23/11/2015 - Zmluva o dielo14.11.2015
60/12/2015 - Darovacia zmluva14.11.2015
17/11/2015 - Zmluva o dodávke plynu12.11.2015
18/11/2015 - dodatok k Zmluve o dodávke plynu12.11.2015
21/11/2015 - Nájomná zmluva12.11.2015
16/11/2015 - Nájomná zmluva10.11.2015
19/11/2015 - Kúpna zmluva07.11.2015
30/12/2015 - Nájomná zmluva04.11.2015
08/11/2015 - Nájomná zmluva03.11.2015
09/11/2015 - Nájomná zmluva01.11.2015
10/11/2015 - Nájomná zmluva01.11.2015
13/11/2015 - Nájomná zmluva31.10.2015
14/11/2015 - Nájomná zmluva31.10.2015
24/11/2015 - Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo31.10.2015
28/10/2015 - KZ-SJ44-vnútorné vybavenie31.10.2015
29/10/2015 - Zmluva o dielo31.10.2015
07/11/20105 - Nájomná zmluva31.10.2015
11/11/2015 - Nájomná zmluva31.10.2015
12/11/2015 - Nájomná zmluva31.10.2015
01/11/2015 - Nájomná zmluva30.10.2015
02/11/2015 - Nájomná zmluva30.10.2015
04/11/2015 - Nájomná zmluva30.10.2015
05/11/2015 - Nájomná zmluva30.10.2015
06/11/2015 - Nájomná zmluva30.10.2015
03/11/2015 - Nájomná zmluva29.10.2015
27/10/2015 - Dohoda28.10.2015
23/10/2015 - Dohoda č. 47-2015-§ 54-ŠnZ27.10.2015
25/10/2015 - Nájomná zmluva27.10.2015
26/10/2015 - Nájomná zmluva27.10.2015
20/10/2015 - Nájomná zmluva25.10.2015
21/10/2015 - Nájomná zmluva25.10.2015
22/10/2015 - Nájomná zmluva24.10.2015
15/10/2015 - Nájomná zmluva23.10.2015
16/10/2015 - Nájomná zmluva23.10.2015
19/10/2015 - Nájomná zmluva23.10.2015
14/10/2015 - Kúpna zmluva22.10.2015
15/11/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-201020.10.2015
08/10/2015 - Zmluva o nájme nebytových priestorov20.10.2015
13/10/2015 - Nájomná zmluva20.10.2015
18/10/2015 - Nájomná zmluva20.10.2015
10/10/2015 - Dohoda16.10.2015
11/10/2015 - Zmluva o pripojení15.10.2015
06/10/2015 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 15-36-052-4609.10.2015
01/10/2015 - Kúpna zmluva02.10.2015
02/10/2015 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb02.10.2015
07/10/2015 - Nájomná zmluva02.10.2015
05/10/2015 - Zmluva o združení01.10.2015
17/10/2015 - Nájomná zmluva01.10.2015
04/10/2015 - Kúpna zmluva30.09.2015
26/09/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb26.09.2015
27/09/2015 - Nájomná zmluva26.09.2015
28/09/2015 - Nájomná zmluva26.09.2015
12/10/2015 - Zmluva o spolupráci26.09.2015
30/09/2015 - Kúpna zmluva25.09.2015
31/09/2015 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25.09.2015
25/09/2015 - Nájomná zmluva24.09.2015
32/09/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb24.09.2015
24/09/2015 - Kúpna zmluva23.09.2015
23/09/2015 - Nájomná zmluva22.09.2015
19/09/2015 - Zmluva o združení18.09.2015
20/09/2015 - Nájomná zmluva18.09.2015
21/09/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb18.09.2015
22/09/2015 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb18.09.2015
09/10/2015 - Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb17.09.2015
17/09/2015 - Kúpna zmluva15.09.2015
03/10/2015 - Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu15.09.2015
16/09/2015 - Nájomná zmluva08.09.2015
11/09/2015 - Zmluva o dielo04.09.2015
24/10/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo04.09.2015
08/09/2015 - Nájomná zmluva03.09.2015
09/09/2015 - Nájomná zmluva03.09.2015
13/09/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP03.09.2015
14/09/2015 - Zmluva o pripojení03.09.2015
15/09/2015 - Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb03.09.2015
18/12/2015 - Zmluva o užívaní poľovného revíru02.09.2015
17/12/2015 - Zmluva o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru01.09.2015
12/09/2015 - Zmluva o dodávke veody z verejného vodovodu01.09.2015
24/08/2015 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti29.08.2015
18/08/2015 - Dodatok č.126.08.2015
02/09/2015 - Nájomná zmluva26.08.2015
18/09/2015 - Zmluva o dielo26.08.2015
29/09/2015 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd26.08.2015
25/08/2015 - Poistná zmluva22.08.2015
26/08/2015 - Zmluva o pripojení22.08.2015
04/09/2015 - Nájomná zmluva22.08.2015
01/09/2015 - Zmluva o dodávke a odbere tepla21.08.2015
17/08/2015 - Zmluva o dielo20.08.2015
20/08/2015 - Nájomná zmluva20.08.2015
21/08/2015 - Nájomná zmluva20.08.2015
23/08/2015 - Nájomná zmluva20.08.2015
03/09/2015 - Nájomná zmluva20.08.2015
05/09/2015 - Nájomná zmluva20.08.2015
14/08/2015 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku12.08.2015
15/08/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb11.08.2015
22/08/2015 - Nájomná zmluva11.08.2015
19/08/2015 - Zmluva o podnájme nebytových priestorov09.08.2015
11/08/2015 - Zmluva o dielo - stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel08.08.2015
12/08/2015 - Prílohe k Zmluve o dielo - stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel08.08.2015
16/08/2015 - Nájomná zmluva08.08.2015
13/08/2015 - Zmluva o poskytnutí služby07.08.2015
08/08/2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR06.08.2015
07/08/2015 - Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov05.08.2015
05/08/2015 - Nájomná zmluva04.08.2015
06/08/2015 - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve04.08.2015
03/08/2015 - Nájomná zmluva31.07.2015
01/08/2015 - Nájomná zmluva30.07.2015
38/07/2015 - Zmluva o dielo29.07.2015
10/09/2015 - Nájomná zmluva29.07.2015
39/07/2015 - Nájomná zmluva24.07.2015
02/08/2015 - Nájomná zmluva23.07.2015
27/07/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.07.201322.07.2015
33/07/2015 - Nájomná zmluva22.07.2015
32/07/2015 - Nájomná zmluva21.07.2015
04/08/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb21.07.2015
29/07/2015 - Nájomná zmluva18.07.2015
28/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb17.07.2015
31/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb16.07.2015
16/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb15.07.2015
24/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb15.07.2015
25/07/2015 - Dohoda o skončení zmluvy15.07.2015
30/07/2015 - Zmluva o spolupráci14.07.2015
10/07/2015 - Späťvzatie dodatku č. 1 k Zmluve na dodávku stavebných prác11.07.2015
11/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb11.07.2015
15/07/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere11.07.2015
18/07/2015 - Nájomná zmluva09.07.2015
20/07/2015 - Nájomná zmluva09.07.2015
19/07/2015 - Nájomná zmluva08.07.2015
23/07/2015 - Nájomná zmluva07.07.2015
34/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb07.07.2015
35/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb07.07.2015
36/07/2015 - Zmluva o dodávke a odbere tepla06.07.2015
17/07/2015 - Nájomná zmluva04.07.2015
08/07/2015 - Zmluva o dielo03.07.2015
03/07/2015 - Nájomná zmluva02.07.2015
04/07/2015 - Nájomná zmluva02.07.2015
05/07/2015 - Nájomná zmluva02.07.2015
09/07/2015 - Dohoda01.07.2015
06/09/2015 - Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov01.07.2015
07/09/2015 - Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme nehnuteľností01.07.2015
12/07/2015 - Dodatok č. 2-DZ22140120680010230.06.2015
21/07/2015 - Protokol30.06.2015
09/08/2015 - Mandátna zmluva30.06.2015
01/07/2015 - Zmluva o družobných vzťahoch27.06.2015
06/07/2015 - Nájomná zmluva26.06.2015
34/06/2015 - Nájomná zmluva25.06.2015
35/06/2015 - Nájomná zmluva25.06.2015
36/06/2015 - Nájomná zmluva25.06.2015
37/06/2015 - Nájomná zmluva24.06.2015
38/06/2015 - Nájomná zmluva24.06.2015
39/06/2015 - Nájomná zmluva18.06.2015
40/06/2015 - Nájomná zmluva18.06.2015
18/06/2015 - Kúpna zmluva17.06.2015
31/2015 - Nájomná zmluva17.06.2015
32/06/2015 - Nájomná zmluva17.06.2015
33/06/2015 - Nájomná zmluva17.06.2015
15/06/2015 - Nájomná zmluva16.06.2015
14/06/2015 - Nájomná zmluva13.06.2015
26/2015 - Nájomná zmluva11.06.2015
22/06/2015 - Nájomná zmluva10.06.2015
23/06/2015 - Nájomná zmluva10.06.2015
65/12/2015 - havarijne poistenie09.06.2015
19/06/2015 - Nájomná zmluva09.06.2015
21/06/2015 - Nájomná zmluva09.06.2015
26/07/2015 - Kúpna zmluva09.06.2015
20/06/2015 - Nájomná zmluva05.06.2015
66/12/2015 - havarijne poistenie04.06.2015
67/12/2017 - havarijne poistenie04.06.2015
17/06/2015 - Nájomná zmluva04.06.2015
04/06/2015 - Nájomná zmluva02.06.2015
12/05/2015 - Zmluva o výpožičke30.05.2015
13/05/2015 - Dohoda č. 60-2015 § 54-VZ29.05.2015
13/06/2015 - Poistná zmluva28.05.2015
11/05/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1003-2014 zo dňa 10.3.201427.05.2015
14/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
15/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
17/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
18/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
19/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
20/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
21/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
22/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
23/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
24/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
25/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu27.05.2015
26/05/2015 - Dohoda27.05.2015
24/06/2015 - Nájomná zmluva26.05.2015
02/07/2015 - Nájomná zmluva26.05.2015
01/06/2015 - Dodatok č. 2 k dohode č. 18-LE-2015 § 1223.05.2015
10/05/2015 - dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve21.05.2015
03/06/2015 - Záložná zmluva20.05.2015
05/06/2015 - Zmluva o výpožičke19.05.2015
12/04/2015 - Nájomná zmluva č. 01/10/04/201515.05.2015
06/05/2015 - Zmluva o nájme polynárenského zariadenia14.05.2015
07/05/2015 - Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia14.05.2015
01/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 410004822012.05.2015
02/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 410005703112.05.2015
03/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 410004821012.05.2015
04/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 410157310512.05.2015
28/06/2015 - Nájomná zmluva12.05.2015
08/05/2015 - Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení07.05.2015
10/08/2015 - Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby07.05.2015
09/05/2015 - Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena05.05.2015
12/06/2015 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd05.05.2015
30/06/2015 - Nájomná zmluva02.05.2015
05/05/2015 - Zmluva o právnej pomoci30.04.2015
11/06/2015 - Nájomná zmluva30.04.2015
05/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
05/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
06/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
07/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
09/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
10/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
16/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
25/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
27/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
29/06/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
22/07/2015 - Nájomná zmluva28.04.2015
02/06/2015 - Zmluva o dielo25.04.2015
15/04/2015 - Dodatok č. 1 k dohode č. 43-2015,§ 54-VZ24.04.2015
37/07/2015 - Dohoda o zrušení mandátnej zmluvy21.04.2015
14/04/2015 - Zmluva o spolupráci16.04.2015
13/07/2015 - Poistná zmluva09.04.2015
04/04/2015 - Zmluva o dielo08.04.2015
07/04/2015 - Zmluva o dielo08.04.2015
08/04/2015 - Zmluva o dielo08.04.2015
02/04/2015 - Zmluva o združení finančných prostriedkov02.04.2015
10/04/2015 - Zmluva o zverení majetku02.04.2015
11/04/2015 - dodatok č. 1 k Zmluve o dielo02.04.2015
01/04/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb01.04.2015
06/04/2015 - dohoda o skončení Zmluvy o nájme01.04.2015
15/03/2015 - Zmluva o nájme31.03.2015
09/04/2015 - Zmluva o dodaní prác31.03.2015
13/04/2015 - Zmluva o dielo PR PR-04-201531.03.2015
13/03/2015 - Kúpna zmluva27.03.2015
03/04/2015 - Zmluva o dielo27.03.2015
05/04/2015 - dohoda č.43-2015-§54-VZ27.03.2015
12/03/2015 - Zmluva o partnerstve a spolupráci25.03.2015
13/04/2015 - Rámcová zmluva19.03.2015
14/04/2015 - Rámcová zmluva19.03.2015
10/03/2015 - Nájomná zmluva18.03.2015
11/2015 - Dohoda č. 15-36-50J-817.03.2015
15/03/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb16.03.2015
09/03/2015 - Kúpna zmluva07.03.2015
06/03/2015 - Zmuva o dodávaní tovaru05.03.2015
07/03/2015 - Zmluva o dielo 1-0403201505.03.2015
08/03/2015 - Zmluva o dielo 2-0302201505.03.2015
03/03/2015 - Zmluva o dielo č. 1-22-12-201404.03.2015
04/03/2015 - Zmluva o dielo č. 2-22-12-201404.03.2015
05/03/2015 - Kúpna zmluva IBV 1-201528.02.2015
02/03/2015 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnností27.02.2015
11/02/2015 - Kúpna zmluva26.02.2015
09/02/2015 - Dohoda č. 15-36-052-4619.02.2015
06/02/2015 - zmluva o účelovom úvere18.02.2015
07/02/2015 - Zmluva o účelovom úvere18.02.2015
08/02/2015 - Zmluva o ČSOB podnikateľskom konte17.02.2015
07/07/2015 - Poistná zmluva10.02.2015
02/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru a servisných prác č. 206.02.2015
05/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru06.02.2015
01/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru a servisných prác č. 305.02.2015
10/02/2015 - Zmluva o dodávaní tovaru a služieb04.02.2015
04/02/2015 - SPP-Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu03.02.2015
01/03/2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme kotolní31.01.2015
03/02/2015 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti29.01.2015
06/01/2015 - Dodatok č. 1 k dohode č. 7/LE21.01.2015
03/01/2015 - Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní20.01.2015
05/01/2015 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku20.01.2015
01/01/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov13.01.2015
02/01/2015 - Zmluva o zriadení vecného bremena23.12.2014
04/01/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci12.12.2014
14/07/2015 - Zmluva o poskytovaní služieb15.07.2014