Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/06/2015 - Dodatok č. 2 k dohode č. 18-LE-2015 § 12

Poradové číslo 01/06/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k dohode č. 18-LE-2015 § 12
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 22.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 23.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť