Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/03/2015 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnností

Poradové číslo 02/03/2015
Názov zmluvy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnností
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ekover, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
2. zmluvná strana - IČO 31691021
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.02.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 27.02.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 2. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť