Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/05/2015 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100057031

Poradové číslo 02/05/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100057031
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Služby mesta s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 36601934
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
3. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
3. zmluvná strana - IČO 329622
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 11.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 12.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť