Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/01/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci

Poradové číslo 04/01/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Metodicko-pedagogické centrum
1. zmluvná strana - Adresa Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00164348
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 11.12.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 12.12.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 12. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť