Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/03/2015 - Zmluva o dielo č. 2-22-12-2014

Poradové číslo 04/03/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo č. 2-22-12-2014
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Vladimír Kamenický - PROKYON
2. zmluvná strana - Adresa Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 37480642
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 500,- €
Dátum uzavretia zmluvy 03.03.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 04.03.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 3. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť