Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/04/2015 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 07/04/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Jozef Kurilla
2. zmluvná strana - Adresa Hlavná 999/22, 053 42 Krompachy
2. zmluvná strana - IČO 33853037
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 3 811,98 €
Dátum uzavretia zmluvy 07.04.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 08.04.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 8. 4. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť