Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/07/2015 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 08/07/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ADCOMP s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa M.R.Štefánika 9, 054 01 Levoča
2. zmluvná strana - IČO 45845905
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 33 147,26 €
Dátum uzavretia zmluvy 02.07.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 03.07.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 7. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť