Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/04/2015 - Zmluva o zverení majetku

Poradové číslo 10/04/2015
Názov zmluvy Zmluva o zverení majetku
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mestské kultúrne stredisko
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 37879111
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 01.04.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 02.04.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 4. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť