Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/08/2015 - Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby

Poradové číslo 10/08/2015
Názov zmluvy Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ľubomír Kaňuch
1. zmluvná strana - Adresa Iliašovce 22
1. zmluvná strana - IČO 34572970
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 20,- €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy 06.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 07.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť